آقای دبیر!

چرا این امتیاز را برای مابقی آثار بخش مسابقه جشنواره فجر قائل نشدید؟

دبیر جشنواره فیلم فجر امروز در نشست خبری این رویداد هنری در پاسخ به سوالی درباره کنارگذاشتن فیلم « امپراطور جهنم » از جشنواره توپ را به زمین تهیه کننده این اثر انداخته و گفته: «این فیلم برای بخش چشم انداز سینمای ایران انتخاب شد اما تهیه کننده فیلم حضور در چشم انداز(خارج از مسابقه) را نپدیرفت. هیات انتخاب این فیلم را برای بخش سودای سیمرغ انتخاب نکرد و من به عنوان دبیر جشنواره به دلیل اهمیت موضوع فیلم خواستم در بخش چشم انداز دیده شود تا توسط مردم و رسانه ها داوری شود، اما تهیه کننده قبول نکرد. در حالی که اگر من جای صاحبان فیلم بودم اجازه می دادم این فیلم در جشنواره دیده شود.» سخنان حیدری در حالی است که این امتیاز حضور در بخش غیر رقابتی (خارج از بخش مسابقه) را می تواند برای همه فیلم ها لحاظ کند.حتی همه آثاری که الان در بخش مسابقه هستند، هم می توانند شامل این امتیاز و دست و دلبازی دبیر شوند.سوالی که اینجا پیش می اید این است که چرا سایر فیلم ها می تواند وارد بخش مسابقه می شود ولی فیلمی که به گفته خیلی از کارشناسان سینمایی جز بهترین اثار سینمایی شیخ طادی است باید به لطف شما در بخش بی اهمیت خارج از مسابقه قرار بگیرد.؟

حیدری در حالی توپ را به زمین عوامل «امپراطور جهنم» می اندازد که طبق گفته عماد افروغ از اعضای هیات انتخاب جشنواره فجر دو فیلم خارج از انتخاب این هیات وارد جشنواره شده است.
حجت الله ایوبی نیز روز گذشته با اتخاذ اظهارات نسنجیده ای درباره بیرون ماندن فیلم امپراطور جهنم نتوانسته ژست بی طرفانه خود را حفظ کند و در قالب مواضعی اپوزیسیون وار گفته: هنروران امپراطور جهنم هم کلاه گیس بر سرداشته اند. در واقع ایوبی به جای گره گشایی از فیلم با این ادعا قصد دارد گره تازه ای بر فیلم ایجاد کند در حالی که اساسا بحث کلاه گیس در فیلم شیخ طادی به عنوان یک ایراد برای اولین بار از سوی رئیس سازمان سینمایی مطرح شده است.
مجموعه رفتارهای مسئولان سینمای دولت یازدهم نشان از جانبداری به نفع یک جناح و گرایش سیاسی حکایت دارد. رویکردی که منافع ملی و منویات رهبرمعظم انقلاب در آن جایی ندارد.

برگرفته از سینماپرس

.