استقبال پر شور دانش آموزان شهرستان تربت جام از اکران فیلم “منطقه پرواز ممنوع”