ravifilm.ir

سامانه راوی فیلم

راوی فیلم

 موسسه راوی فیلم درنظردارد تا با استفاده ازظرفیت های موجود در فضای رسانه ای

فرصتی را برای تولیدکنندگان آثارفراهم آورد تا با جلب مخاطبان بیشتر جایگاه و اعتبار تولیداتشان ارتقا دهد.

راوی فیلم

با ثبت نام درسامانه راوی فیلم و ایجاد کانال در روبیکا شانس خود را برای ایجاد کسب و کاری بهتر فراهم کنید 

راوی فیلم

با دریافت کد دستوری و ایجاد کانال در روبیکا میتوانیید شانس خود را برای قرعه کشی موسسه راوی فیلم فراهم آورید 

موسسه فرهنگی و هنری راوی فیلم

جهت ورود به سامانه